Jl. Karanglo, Bumen KG III No. 519 Yogyakarta
Contact Person/SMS : 0815 689 3377
                                     0851 0666 8808